America’s greatest threat

America’s greatest threat

Ερέυνα για την χειραγώγηση των Αμερικανικών εκλογών από τον Ρώσσο ηγέτη και σκιαγράφηση του προφίλ του ανθρώπου που πολλοί χαρακτηρίζουν ως απειλή για τις ΗΠΑ και την δημοκρατία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ